اهداء ماشین بیهوشی توسط خیر گرامی

Give a helping hand for poor people

All posts by زهرا تروند.

اهداء ماشین بیهوشی توسط خیر گرامی

اهداء ماشین بیهوشی توسط خیر گرامی

با حمایت وپشتیبانی خیرین از مرکز درمانی لقمان حکیم تعداد ۱ دستگاه ماشین بیهوشی به بخش اتاق عمل مرکز اهداءگردید
اهدایی روزانه آب میوه طبیعی توسط گروه جهادی شهدا به بیماران مبتلا به کرونا در مرکز درمانی لقمان حکیم

اهدایی روزانه آب میوه طبیعی توسط گروه جهادی شهدا به بیماران مبتلا به کرونا در مرکز درمانی لقمان حکیم

اهدایی اقلام حفاظتی پرسنل کادردرمان توسط خیریه نیک گامان جمشید

اهدایی اقلام حفاظتی پرسنل کادردرمان توسط خیریه نیک گامان جمشید

خرید تعداد 11 هزار ماسک و300 عدد سوآپ تشخیص کرونا توسط انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان حکیم

خرید تعداد 11 هزار ماسک و300 عدد سوآپ تشخیص کرونا توسط انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان حکیم

با توجه به شیوع بالای بیماری کرونا وافزایش آمار مبتلایان به کرونا بار سنگینی بر دوش مدافعان سلامت ومسیئولین بیمارستان لقمان حکیم که روزانه مبالغ سنگینی جهت خرید اقلام حفاظتی متحمل می شوند انجمن حمای…
تجهیزات خریداری شده خیرین در ایام کرونا

تجهیزات خریداری شده خیرین در ایام کرونا

با همت وپشتیبانی خیرین در ایام کرونا انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان حکیم موفق به تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز جهت راه اندازی بخش های آی سی یو تنفسی جهت درمان بیماران مبتلا به…