Blog Details

Give a helping hand for poor people

All posts by زهرا تروند.

ساخت وراه اندازی بخش پیشگیری از سرطان گوارش توسط خیریه دهشپور در مرکز درمانی لقمان حکیم

ساخت وراه اندازی بخش پیشگیری از سرطان گوارش توسط خیریه دهشپور در مرکز درمانی لقمان حکیم

افتتاح کلینیک پیشگری از سرطان سینه در بیمارستان لقمان حکیم با حمایت خیریه بهنام دهشپور

با حمایت خیریه بهنام دهشپوروخیریه بیمارستان کلینیک پیشگیری از سرطان همه روزه در درمانگاه بیمارستان لقمان حکیم افتتاح گردید .بانوان محترم می توانند جهت ویزیت رایگان در این مرکزاز خدمات پیشگیری از سرطان سینه استفاده…
تجهیزات خریداری شده خیرین جهت اتاق عمل بیمارستان لقمان

تجهیزات خریداری شده خیرین جهت اتاق عمل بیمارستان لقمان

ساخت جایگاه اکسیژن ساز

ساخت جایگاه اکسیژن ساز

ساخت جایگاه اکسیژن ساز توسط خیر گرامی
اهدایی 1 دستگاه آبسرد کن

اهدایی 1 دستگاه آبسرد کن

پرداخت صدقه