Category Archives for اخبار

ساخت وراه اندازی بخش پیشگیری از سرطان گوارش توسط خیریه دهشپور در مرکز درمانی لقمان حکیم

ساخت وراه اندازی بخش پیشگیری از سرطان گوارش توسط خیریه دهشپور در مرکز درمانی لقمان حکیم

افتتاح کلینیک پیشگری از سرطان سینه در بیمارستان لقمان حکیم با حمایت خیریه بهنام دهشپور

با حمایت خیریه بهنام دهشپوروخیریه بیمارستان کلینیک پیشگیری از سرطان همه روزه در درمانگاه بیمارستان لقمان حکیم افتتاح گردید .بانوان محترم می توانند جهت ویزیت رایگان در این مرکزاز خدمات پیشگیری از سرطان سینه استفاده…
تجهیزات خریداری شده خیرین جهت اتاق عمل بیمارستان لقمان

تجهیزات خریداری شده خیرین جهت اتاق عمل بیمارستان لقمان

ساخت جایگاه اکسیژن ساز

ساخت جایگاه اکسیژن ساز

ساخت جایگاه اکسیژن ساز توسط خیر گرامی
اهدایی 1 دستگاه آبسرد کن

اهدایی 1 دستگاه آبسرد کن