بایگانی دسته بندی برای اخبار

اهدایی روزانه آب میوه طبیعی توسط گروه جهادی شهدا به بیماران مبتلا به کرونا در مرکز درمانی لقمان حکیم

اهدایی روزانه آب میوه طبیعی توسط گروه جهادی شهدا به بیماران مبتلا به کرونا در مرکز درمانی لقمان حکیم

اهدایی اقلام حفاظتی پرسنل کادردرمان توسط خیریه نیک گامان جمشید

اهدایی اقلام حفاظتی پرسنل کادردرمان توسط خیریه نیک گامان جمشید

تجهیزات خریداری شده خیرین در ایام کرونا

تجهیزات خریداری شده خیرین در ایام کرونا

با همت وپشتیبانی خیرین در ایام کرونا انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان حکیم موفق به تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز جهت راه اندازی بخش های آی سی یو تنفسی جهت درمان بیماران مبتلا به…
خریدیک دستگاه سونوگرافی داپلر

خریدیک دستگاه سونوگرافی داپلر

در استای تحقق اهداف انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان حکیم و با حمایت وپشتیبانی خیر گرامی یک عدد دستگاه سونوگرافی دپلر رنگی جهت ارائه خدمات مطلوب تر به بیماران مراجعه کننده به این مرکز…

فعالیت های خیریه