بایگانی دسته بندی برای دسته بندی نشده

خرید تعداد 11 هزار ماسک و300 عدد سوآپ تشخیص کرونا توسط انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان حکیم

خرید تعداد 11 هزار ماسک و300 عدد سوآپ تشخیص کرونا توسط انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان حکیم

با توجه به شیوع بالای بیماری کرونا وافزایش آمار مبتلایان به کرونا بار سنگینی بر دوش مدافعان سلامت ومسیئولین بیمارستان لقمان حکیم که روزانه مبالغ سنگینی جهت خرید اقلام حفاظتی متحمل می شوند انجمن حمای…