۱۶ بهمن ۱۳۹۹ تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان - انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

از آنجایی که انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم برای هر چه بهتر شدن شرایط بیماران و ارائه خدمات بهتر به این عزیزان تلاش می‌کند از این رو برای تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان به کمک‌های مالی شما خیرین احتیاج دارد.

مبلغ مورد نیاز: ۱۰,۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.