۱۶ بهمن ۱۳۹۹ کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به کرونا - انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

با شیوع ویروس کرونا در کشور و درگیر شدن هموطنان عزیزمان با این ویروس انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم تصمیم گرفته تا با تامین هزینه دارو و درمان به نیازمندان یاری برساند.

مبلغ مورد نیاز: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.