اهدای ارزاق به نیازمندان

ما در انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم در تلاش هستیم تا در کنار شما به هموطنان نیازمند یاری برسانیم.

مبلغ مورد نیاز: 340,000,000 تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.