خدمات

صفحه اصلی > خدمات

خدمات حمایتی انجمن در یک نگاه

دریافت کمک‌های مالی

کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا

تامین هزینه‌های دارو و درمان بیماران نیازمند

سبدهای غذایی

تامین تجهیزات پزشکی

تهیه کیت‌های حفاظتی پرسنل درمانی برای مبارزه با بیماری کرونا

ساخت و نوسازی بخش‌های درمانی

بخشی از خدماتی که تا کنون به کمک شما انجام داده‌ایم

نیاز به جذب حامی و پشتیبان مالی جهت تحقق اهداف داریم.

پرداخت صدقه