خدمات حمایتی انجمن در یک نگاه

دریافت کمک‌های مالی

کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا

سبدهای غذایی

تامین هزینه‌های دارو و درمان بیماران نیازمند

تامین تجهیزات پزشکی

تهیه کیت‌های حفاظتی پرسنل درمانی برای مبارزه با بیماری کرونا

ساخت و نوسازی بخش‌های درمانی

بخشی از خدماتی که تا کنون به کمک شما انجام داده‌ایم

  • تامین تجهیزات icu
  • تامین ماسک، شیلد و دستکش
  • اهدای ارزاق به نیازمندان
  • تهیه لباس، اسکان مناسب و هزینه راه بیماران بدون همراه​
  • اضافه کردن اراضی به مرکز
  • بازسازی بخش داخلی، نمای ساختمان شماره ۵، نمای داخلی و بیرونی MRI، اتاق عمل، بخش اطفال، بخش جراحی عمومی، بخش جراحی اعصاب، اورژانس داخلی، بخش ابن سینا

نیاز به جذب حامی و پشتیبان مالی جهت تحقق اهداف داریم.