انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

داستان از اینجا شروع شد که بیمارستان لقمان حکیم با توجه به اینکه روزانه پذیرای تعداد بسیاری از بیماران نیازمند، بدون همراه، کارتن خواب ، کودکان و زنان بی سرپرست و مسمومیت‌های ناشی از اقدام به خودکشی که نیازمند حمایت‌های اجتماعی و مالی جهت درمان بیماری خویش هستند جهت تامین منابع مالی و مشکلات هزینه‌ای در مراکز درمانی اقدام به تاسیس خیریه بیمارستانی به نام “انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم” بنماییم.

اهداف انجمن

  • کمک به هزینه درمان و دارو بیماران نیازمند​
  • ساخت و نوسازی بخش‌های درمانی
  • تامین و خرید تجهیزات بیمارستانی

روش اجرایی

  • همکاری با واحد مدد کاری به منظور شناسایی نیازهای بیماران و الویت‌های توسعه، بهسازی و خدمات بیمارستانی بر اساس توان انجمن
  • پیگیری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت‌های بخش دولتی و غیر دولتی
  • شناسایی نیازهای اصلی و الویت تامین یا تجهیز منابع از طریق روش‌های نوین کسب منابع
  • تبلیغات، اطلاع رسانی، برگزاری همایش‌ها و نشست‌هایی با حضور مردم، خیرین و گروه‌های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران، توسعه بیمارستان و اهداف انجمن
  • برگزاری جشن‌های گلریزان، بازارچه‌های خیریه، گرفتن حق عضویت، توزیع صندوق‌های جمع آوری کمک‌های مردمی با مجوز شماره ۵/۲۲/۵۲۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ مرجع صادر کننده وزارت کشور

رفاقت یعنی از اندوه دوست خود اندوهگین شوی و از شادی و سرورش شادمان گردی

+
کمپین‌های حمایتی
+
کمک به هزینه درمان
+
تامین تجهیزات بیمارستانی​
+
برگزاری بازارچه​

مجوز انجمن

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب که پس از مرگ تو را شمع مزاری باشد