همکاری با انجمن

در صورت تمایل به همکاری با ما در جهت خدمت به هموطنان نیازمند فرم زیر را تکمیل نمایید و با اعلام آمادگی خود اولین قدم از این راه خیر را  بردارید.

امام رضا (علیه السلام) فرمودند:

وَأحسنُوا إنَّ الله‌ ِ یُحِبُّ المُحسِنِین

احساس و اطعام به مردم، دادرسی از ستمدیده و رسیدگی به حاجتمندان، از بالا ترین صفات پسندیده است.

پرداخت صدقه