تماس با ما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس دفتر انجمن: تهران – خیابان کارگر جنوبی، خیابان کمالی، کوچه مسجد امام رضا، پلاک 180، بیمارستان لقمان حکیم، ساختمان شماره 1 ، انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم.

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب که پس از مرگ تو را شمع مزاری باشد

پرداخت صدقه