انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

درباره ما

داستان از اینجا شروع شد که بیمارستان لقمان حکیم با توجه به اینکه روزانه پذیرای تعداد بسیاری از بیماران نیازمند، بدون همراه، کارتن خواب ، کودکان و زنان بی سرپرست و مسمومیت‌های ناشی از اقدام به خودکشی که نیازمند حمایت‌های اجتماعی و مالی جهت درمان بیماری خویش هستند جهت تامین منابع مالی و مشکلات هزینه‌ای در مراکز درمانی اقدام به تاسیس خیریه بیمارستانی به نام “انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم” بنماییم.

اهداف انجمن:

انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

اهداف خیریه

مبلغ مورد نیاز : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز : 2,00۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رویدادهای آینده

جشنواره خیریه یلدا

Date : 10صبح تا 12 شب

Location : بیمارستان لقمان حکیم

هیچ درختی به خاطر پناه دادن به پرنده‌ها بی بار و برگ نشده است
تکیه گاه باشیم، مهربانی سخت نیست

پرداخت صدقه