۱۶ بهمن ۱۳۹۹ اهدای ارزاق به نیازمندان - انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

مبلغ مورد نیاز: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.