۱۴ بهمن ۱۳۹۹ تامین تجهیزات فناوری اطلاعات - انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

مبلغ مورد نیاز: ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.