۱۶ بهمن ۱۳۹۹ تامین هزینه بازسازی بخش‌های درمانی - انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

با توجه به قدمت بیمارستان لقمان حکیم بسیاری از بخش‌های درمانی نیاز به بارسازی دارند به همین جهت انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم تصمیم به نوسازی بیمارستان گرفته تا با همت شما خیرین محترم اهداف خود را محقق نماید.

مبلغ مورد نیاز: ۱۹,۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.