۱۶ بهمن ۱۳۹۹ تجهیز و بروزرسانی تاسیسات - انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

با توجه به قدیمی و فرسوده شدن تجهیزات و امکانات بیمارستان لقمان حکیم برای بروزرسانی و بالا بردن ظرفیت و توان تجهیزات و دستگاه‌ها به کمک‌های مالی شما نیکوکاران عزیز نیاز داریم.

مبلغ مورد نیاز: ۱۷,۰۹۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.