انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم در راستای همیاری و همراهی با کادر درمانی کشور جهت مقابه با ویروس کرونا از شما خیرین محترم خواستار است تا با اهدای کمک‌های حمایتی خود ما را در این راه حمایت کنید.

مبلغ مورد نیاز: 2,400,000,000 تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.

پرداخت صدقه